Giám đốc bệnh viện Lão khoa Trung ương. Đã nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế. TS Nguyễn Trung Anh còn vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.