Giám đốc phát triển kinh doanh

BA at University Of Economics & Business -VNU.

Phó giám đốc điều hành Công Ty TNHH Một Thành Viên Duy Tuân

6 năm kinh nghiệm quản lý các đội, nhóm kinh doanh

3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu các dự án y tế quốc gia