Đồng sáng lập & Giám đốc marketing

BA at Foreign Trade Uni.

BA at Phuong Dong Uni.

Giám đốc miền Bắc Cloud Ace – Premier Partner của Google Cloud (một trong các đối tác lớn nhất toàn cầu của Google Cloud)

13 năm kinh nghiệm với vị trí giám đốc Marketing, giám đốc kinh doanh của: I3 Network System, Đại diện Zoho tại Việt Nam, Aria Investment Corp., Mekong Delta Group (chuyên về đầu tư BĐS, khu kinh tế, năng lượng và tài chính…)