Đội ngũ sáng lập & điều hành

Đội ngũ sáng lập

Ngô Thùy Anh 

Founder & CEO

Đỗ Xuân Thắng

Co-founder & CMO

  Nguyễn Phi Hiệp 

Co-founder & CTO

Nguyễn Thu Giang

Co-founder & Doctor

Đội ngũ điều hành

Phạm Tuân

Director of Business Development

Đỗ Xuân Thắng

Co-founder & CMO

Ngô Thùy Anh 

Founder & CEO

Nguyễn Phi Hiệp 

Co-founder & CTO

Nguyễn Thúc Khoa

CFO