Đội ngũ bác sĩ cố vấn nội dung

Đội ngũ bác sĩ cố vấn nội dung

TS.BS Nguyễn Thu Giang

Chủ tịch hội đồng sáng lập Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đòng Ánh Sáng

TS.BS. Nguyễn Trung Anh

Giám đốc Bệnh viện Lão Khoa Trung Ương

BS. Nguyễn Thị Đào

Nguyên Giám đóc Bệnh viện Đa Khoa Đống Đa