Các lớp tập huấn công nghệ HASU

Từ năm 2019, HASU đã triển khai liên tục các lớp hướng dẫn sử dụng công nghệ cho người cao tuổi trên toàn quốc. 

Sau khi tham gia lớp tập huấn, người cao tuổi có thể sử dụng thành thạo:

  • Nắm vững và hiểu rõ về các tính năng cơ bản của điện thoại thông minh.
  • Hiểu biết về Ứng dụng và các cách tải, xoá Ứng dụng.
  • Sử dụng thành thạo các Ứng dụng: Facebook, Zalo, Grab, Zoom và HASU để phục vụ đời sống.
  • Hiểu biết về an ninh mạng và cách tự bảo vệ mình trên môi trường thông tin mạng.

HASU là đơn vị triển khai độc lập hoặc triển khai dự án cho các tổ chức quốc tế, tổ chức tư nhân có nhu cầu tổ chức các lớp đào tạo sức khoẻ, đào tạo công nghệ cho đối tượng là người trên 50 tuổi.

Chuỗi lớp tập huấn cùng tổ chức HelpAge International

Chuỗi lớp tập huấn tổ chức cùng chi hội phụ nữ quận Thanh Xuân

Chuỗi lớp tập huấn tổ chức cho các khách hàng các công ty, tập đoàn như Sâm Ngọc Linh

Các buổi tập khí công Online cùng HASU lúc 6h30 sáng và 16h30 chiều hàng ngày