Sứ mệnh của chúng tôi

HASU là doanh nghiệp tạo tác động xã hội với sứ mệnh mang công nghệ cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống dành cho người cao tuổi, giúp họ tiếp cận với các phương pháp chăm sóc toàn diện khoẻ mạnh về: Thể chất, Tinh thần và Tăng cường giao tiếp xã hội.

Ngày 04/02/2022, HASU chính thức trở thành 1 trong 17 đại diện toàn cầu của UNDP và đối tác chiến lược của Samsung Global trong mối quan hệ ba bên (UNDP-Samsung-HASU) để quảng bá cho muc tiêu số 3; 4; 10 trong 17 mục tiêu Phát triển bền vững… Đọc thêm về HASU

Xem thêm…

Sản phẩm/Dịch vụ của chúng tôi

Giải thưởng & Các đối tác của chúng tôi

Giải nhất cuộc thi Khởi nghiệp tạo tác động xã hội (Youth Colab, 2020)
Top 10 Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia  (Tech Fest, 2020)
Top 10 Giải thưởng Doanh nhân cộng đồng (Blue Venture Award, 2020)
Top 3 National Finalists, Cúp Khởi nghiệp toàn cầu (Entrepreneurship World Cup, 2021)
Viettel Group

Xem thêm…

HASU – HỆ SINH THÁI CHĂM SÓC TOÀN DIỆN CHO NGƯỜI TRUNG NIÊN VÀ CAO TUỔI